Inovecká cesta

Trasa začína v Hlohovci a pokračuje po cestách 3. triedy na sever až do nenápadnej obce Nová Lehota, ktorá je ešte stále bez zásahu modernej doby. Striedajú sa na nej úseky so zákrutami, rovinky s krásnym výhľadom a prejazdy cez lesy. Oblasť Považského Inovca je špecifická tým, že sa tam striedajú kopce s lesom listnatých stromov s rozsiahlymi poľami (na juhu). Premávka je tam pokojná a ku koncu trasy na severe sa môže stať, že niekoľko minút nestretnete žiadne auto. Aj keď nejde o dlhú trasu, nájdete na nej rôzne druhy zákrut a prírodu. Pre dlhší výlet je možné skombinovať s ďalšou trasou.